Biuro Rachunkowe Joanna Knapik

księgowa zabrze

Książka przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymaga wiedzy dotyczącej zasad jej prowadzenia, a także znajomości stale zmieniających się przepisów prawa podatkowego. Przekazanie obowiązków prowadzenia ewidencji podatkowej naszej firmie pozwoli Klientowi na pełne skupienie się na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nasze Biuro oferuje:

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami
- prowadzenie dodatkowych ewidencji, w tym ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
- prowadzenie rejestrów VAT
- sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
- roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów
- sporządzanie rozliczeń z ZUS
- prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
- sporządzanie analiz niezbędnych do efektywniejszego prowadzenia firmy
- doradztwo zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych
- informowanie o mających wejść w życie zmianach przepisów, mogących mieć znaczenie dla prowadzonej przez Was działalności gospodarczej