Biuro Rachunkowe Joanna Knapik

pełna księgowosc zabrze

Pełna księgowość

Przejmując organizowanie i prowadzenie księgowości, umożliwiamy Klientowi skoncentrowanie się na bieżącej działalności i rozwoju firmy.

Nasze Biuro oferuje:

- opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
- rejestrację dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
- prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
- wyliczanie zobowiązań podatkowych CIT, VAT i PIT oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie rozliczeń z ZUS
- sporządzanie sprawozdań GUS i innych
- prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- sporządzanie analiz niezbędnych do efektywniejszego prowadzenia firmy
- doradztwo zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych
- informowanie o mających wejść w życie zmianach przepisów, mogących mieć znaczenie dla prowadzonej przez Was działalności gospodarczej